Числа на норвежки

Номера за обучение в норвежки е един от основните предмети на езиковото обучение. Задължително е да научите цифрите, за да завършите езиковото обучение правилно. Използваме норвежки числа в по-голямата част от нашето ежедневие.

Понякога, когато казваме телефонния си номер или възрастта си, дори когато пазаруваме, го използваме доста често по въпроси като количество и такса. Ето защо числата са много важни в норвежки езиково обучение.

норвежки числата и тяхното произношение са дадени в списък. Можете да четете и слушате, докато правите процеса на запаметяване. Можете да започнете да ги използвате в ежедневието си, като практикувате и повтаряте числата.

За да ви науча норвежки числа по най-точния начин, споделихме съдържанието на числа от 1 до 100 в норвежки с правописа и произношението им за вас.

Числа от 1 до 100 на норвежки

Брой Правопис Слушам
0 null
1 én
2 to
3 tre
4 fire
5 fem
6 seks
7 sju
8 åtte
9 ni
10 ti
11 elleve
12 tolv
13 tretten
14 fjorten
15 femten
16 seksten
17 sytten
18 atten
19 nitten
20 tjue
21 tjueén / én og tyve
22 tjueto
23 tjuetre
24 tjuefire
25 tjuefem
26 tjueseks
27 tjuesju
28 tjueåtte
29 tjueni
30 tretti
31 trettien
32 trettito
33 trettitre
34 trettifire
35 trettifem
36 trettiseks
37 trettisju
38 trettiåtte
39 trettini
40 førti
41 førtien
42 førtito
43 førtitre
44 førtifire
45 førtifem
46 førtiseks
47 førtisju
48 førtiåtte
49 førtini / ni og førti
50 femti
51 femtién / en og femti
52 femtito
53 femtitre
54 femtifire
55 femtifem
56 femtiseks
57 femtisju
58 femtiåtte
59 femtini
60 seksti
61 sekstien
62 sekstito
63 sekstitre
64 sekstifire
65 sekstifem
66 sekstiseks
67 sekstisju
68 sekstiåtte
69 sekstini
70 sytti
71 syttien
72 syttito
73 syttitre
74 syttifire
75 syttifem
76 syttiseks
77 syttisju
78 syttiåtte
79 syttini
80 åtti
81 åttien
82 åttito
83 åttitre
84 åttifire
85 åttifem
86 åttiseks
87 åttisju
88 åttiåtte
89 åttini
90 nitti
91 nittien
92 nittito
93 nittitre
94 nittifire
95 nittifem
96 nittiseks
97 nittisju / syv og nitti
98 nittiåtte
99 nittini / ni og nitti
100 hundre