Números en bosnià

Aprenentatge de números a bosnià és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem bosnià números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a bosnià educació lingüística.

bosnià els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te bosnià nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en bosnià amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en bosnià

Número Ortografia Escolta
0 nula
1 jedan
2 dva
3 tri
4 četiri
5 pet
6 šest
7 sedam
8 osam
9 devet
10 deset
11 jedanaest
12 dvanaest
13 trinaest
14 četrnaest
15 petnaest
16 šesnaest
17 sedamnaest
18 osamnaest
19 devetnaest
20 dvadeset
21 dvadeset i jedan
22 dvadeset i dva
23 dvadeset i tri
24 dvadeset i četiri
25 dvadeset i pet
26 dvadeset i šest
27 dvadeset i sedam
28 dvadeset i osam
29 dvadeset i devet
30 trideset
31 trideset i jedan
32 trideset i dva
33 trideset i tri
34 trideset i četiri
35 trideset i pet
36 trideset i šest
37 trideset i sedam
38 trideset i osam
39 trideset i devet
40 četrdeset
41 četrdeset i jedan
42 četrdeset i dva
43 četrdeset i tri
44 četrdeset i četiri
45 četrdeset i pet
46 četrdeset i šest
47 četrdeset i sedam
48 četrdeset i osam
49 četrdeset i devet
50 pedeset
51 pedeset i jedan
52 pedeset i dva
53 pedeset i tri
54 pedeset i četiri
55 pedeset i pet
56 pedeset i šest
57 pedeset i sedam
58 pedeset i osam
59 pedeset i devet
60 šezdeset
61 šezdeset i jedan
62 šezdeset i dva
63 šezdeset i tri
64 šezdeset i četiri
65 šezdeset i pet
66 šezdeset i šest
67 šezdeset i sedam
68 šezdeset i osam
69 šezdeset i devet
70 sedamdeset
71 sedamdeset i jedan
72 sedamdeset i dva
73 sedamdeset i tri
74 sedamdeset i četiri
75 sedamdeset i pet
76 sedamdeset i šest
77 sedamdeset i sedam
78 sedamdeset i osam
79 sedamdeset i devet
80 osamdeset
81 osamdeset i jedan
82 osamdeset i dva
83 osamdeset i tri
84 osamdeset i četiri
85 osamdeset i pet
86 osamdeset i šest
87 osamdeset i sedam
88 osamdeset i osam
89 osamdeset i devet
90 devedeset
91 devedeset i jedan
92 devedeset i dva
93 devedeset i tri
94 devedeset i četiri
95 devedeset i pet
96 devedeset i šest
97 devedeset i sedam
98 devedeset i osam
99 devedeset i devet
100 stotina