Números en irlandès

Aprenentatge de números a irlandès és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem irlandès números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a irlandès educació lingüística.

irlandès els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te irlandès nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en irlandès amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en irlandès

Número Ortografia Escolta
0 naid
1 a haon
2 a dó
3 a trí
4 a ceathair
5 a cúig
6 a sé
7 a seacht
8 a hocht
9 a naoi
10 a deich
11 a haon déag
12 a dó dhéag
13 a trí déag
14 a ceathair déag
15 a cúig déag
16 a sé déag
17 a seacht déag
18 a hocht déag
19 a naoi déag
20 fiche
21 fiche a haon
22 fiche a dó
23 fiche a trí
24 fiche a ceathair
25 fiche a cúig
26 fiche a sé
27 fiche a seacht
28 fiche a hocht
29 fiche a naoi
30 tríocha
31 tríocha a haon
32 tríocha a dó
33 tríocha a trí
34 tríocha a ceathair
35 tríocha a cúig
36 tríocha a sé
37 tríocha a seacht
38 tríocha a hocht
39 tríocha a naoi
40 daichead
41 daichead a haon
42 daichead a dó
43 daichead a trí
44 daichead a ceathair
45 daichead a cúig
46 daichead a sé
47 daichead a seacht
48 daichead a hocht
49 daichead a naoi
50 caoga
51 caoga a haon
52 caoga a dó
53 caoga a trí
54 caoga a ceathair
55 caoga a cúig
56 caoga a sé
57 caoga a seacht
58 caoga a hocht
59 caoga a naoi
60 seasca
61 seasca a haon
62 seasca a dó
63 seasca a trí
64 seasca a ceathair
65 seasca a cúig
66 seasca a sé
67 seasca a seacht
68 seasca a hocht
69 seasca a naoi
70 seachtó
71 seachtó a haon
72 seachtó a dó
73 seachtó a trí
74 seachtó a ceathair
75 seachtó a cúig
76 seachtó a sé
77 seachtó a seacht
78 seachtó a hocht
79 seachtó a naoi
80 ochtó
81 ochtó a haon
82 ochtó a dó
83 ochtó a trí
84 ochtó a ceathair
85 ochtó a cúig
86 ochtó a sé
87 ochtó a seacht
88 ochtó a hocht
89 ochtó a naoi
90 nócha
91 nócha a haon
92 nócha a dó
93 nócha a trí
94 nócha a ceathair
95 nócha a cúig
96 nócha a sé
97 nócha a seacht
98 nócha a hocht
99 nócha a naoi
100 céad