Números en letó

Aprenentatge de números a letó és una de les matèries bàsiques de l’educació lingüística. És imprescindible aprendre els números per completar l’educació lingüística correctament. Utilitzem letó números a la gran majoria de la nostra vida diària.

De vegades, quan expliquem el nostre número de telèfon o la nostra edat, fins i tot quan fem compres, el fem servir sovint en qüestions com la quantitat i la tarifa. És per això que els números són molt importants a letó educació lingüística.

letó els números i la seva pronunciació es mostren en una llista. Podeu llegir i escoltar mentre realitzeu el procés de memorització. Podeu començar a utilitzar-los en la vostra vida diària practicant i repetint els números.

Per tal d'ensenyar-te letó nombres de la manera més precisa, hem compartit el contingut de nombres de l’1 al 100 en letó amb la seva ortografia i pronunciació.

Números de l'1 al 100 en letó

Número Ortografia Escolta
0 nulle
1 viens
2 divi
3 trīs
4 četri
5 pieci
6 seši
7 septiņi
8 astoņi
9 deviņi
10 desmit
11 vienpadsmit
12 divpadsmit
13 trīspadsmit
14 četrpadsmit
15 piecpadsmit
16 sešpadsmit
17 septiņpadsmit
18 astoņpadsmit
19 deviņpadsmit
20 divdesmit
21 divdesmit viens
22 divdesmit divi
23 divdesmit trīs
24 divdesmit četri
25 divdesmit pieci
26 divdesmit seši
27 divdesmit septiņi
28 divdesmit astoņi
29 divdesmit deviņi
30 trīsdesmit
31 trīsdesmit viens
32 trīsdesmit divi
33 trīsdesmit trīs
34 trīsdesmit četri
35 trīsdesmit pieci
36 trīsdesmit seši
37 trīsdesmit septiņi
38 trīsdesmit astoņi
39 trīsdesmit deviņi
40 četrdesmit
41 četrdesmit viens
42 četrdesmit divi
43 četrdesmit trīs
44 četrdesmit četri
45 četrdesmit pieci
46 četrdesmit seši
47 četrdesmit septiņi
48 četrdesmit astoņi
49 četrdesmit deviņi
50 piecdesmit
51 piecdesmit viens
52 piecdesmit divi
53 piecdesmit trīs
54 piecdesmit četri
55 piecdesmit pieci
56 piecdesmit seši
57 piecdesmit sepiņi
58 piecdesmit astoņi
59 piecdesmit deviņi
60 sešdesmit
61 sešdesmit viens
62 sešdesmit divi
63 sešdesmit trīs
64 sešdesmit četri
65 sešdesmit pieci
66 sešdesmit seši
67 sešdesmit septiņi
68 sešdesmit astoņi
69 sešdesmit deviņi
70 septiņdesmit
71 septiņdesmit viens
72 septiņdesmit divi
73 septiņdesmit trīs
74 septiņdesmit četri
75 septiņdesmit pieci
76 septiņdesmit seši
77 septiņdesmit septiņi
78 septiņdesmit astoņi
79 septiņdesmit deviņi
80 astoņdesmit
81 astoņdesmit viens
82 astoņdesmit divi
83 astoņdesmit trīs
84 astoņdesmit četri
85 astoņdesmit pieci
86 astoņdesmit seši
87 astoņdesmit septiņi
88 astoņdesmit astoņi
89 astoņdesmit deviņi
90 deviņdesmit
91 deviņdesmit viens
92 deviņdesmit divi
93 deviņdesmit trīs
94 deviņdesmit četri
95 deviņdesmit pieci
96 deviņdesmit seši
97 deviņdesmit septiņi
98 deviņdesmit astoņi
99 deviņdesmit deviņi
100 simts