Αριθμοί στα Αρμενικά

Εκμάθηση αριθμών σε Αρμενικά είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της γλωσσικής εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο να μάθετε τους αριθμούς για να ολοκληρώσετε σωστά την εκμάθηση γλωσσών. Χρησιμοποιούμε Αρμενικά αριθμούς στη συντριπτική πλειοψηφία της καθημερινής μας ζωής.

Μερικές φορές όταν λέμε τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλικία μας, ακόμη και όταν ψωνίζουμε, το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά σε ζητήματα όπως η ποσότητα και η χρέωση. Γι 'αυτό οι αριθμοί είναι πολύ σημαντικοί στο Αρμενικά εκπαίδευση γλωσσών.

Αρμενικά οι αριθμοί και η προφορά τους δίνονται σε μια λίστα. Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε ενώ κάνετε τη διαδικασία απομνημόνευσης. Μπορείτε να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή εξασκώντας και επαναλαμβάνοντας τους αριθμούς.

Για να σας διδάξω Αρμενικά αριθμούς με τον πιο ακριβή τρόπο, κοινοποιήσαμε το περιεχόμενο των αριθμών από 1 έως 100 σε Αρμενικά με την ορθογραφία και την προφορά τους για εσάς.

Αριθμοί από 1 έως 100 στα Αρμενικά

Αριθμός Ορθογραφία Ακούω
0 զէրօ
1 մեկ
2 երկու
3 երեք
4 չորս
5 հինգ
6 վեց
7 յոթ
8 ութ
9 ինը
10 տաս
11 տասնմեկ
12 տասներկու
13 տասներեք
14 տասնչորս
15 տասնհինգ
16 տասնվեց
17 տասնյոթ
18 տասնութ
19 տասնինը
20 քսան
21 քսանմեկ
22 քսաներկու
23 քսաներեք
24 քսանչորս
25 քսանհինգ
26 քսանվեց
27 քսանյոթ
28 քսանութ
29 քսանինը
30 երեսուն
31 երեսունմեկ
32 երեսուներեք
33 երեսուներեք
34 երեսունչորս
35 երեսունհինգ
36 երեսունվեց
37 երեսունյոթ
38 երեսունութ
39 երեսունինը
40 քառասուն
41 քառասունմեկ
42 քառասուներկու
43 քառասուներեք
44 քառասունչորս
45 քառասունհինգ
46 քառասունվեց
47 քառասունյոթ
48 քառասունութ
49 քառասունինը
50 հիսուն
51 հիսունմեկ
52 հիսուներկու
53 հիսուներեք
54 հիսունչորս
55 հիսունհինգ
56 հիսունվեց
57 հիսունյոթ
58 հիսունութ
59 հիսունինը
60 վաթսուն
61 վաթսունմեկ
62 Վաթսուն
63 վաթսուներեք
64 վաթսունչորս
65 վաթսունհինգ
66 վաթսունվեց
67 վաթսունյոթ
68 վաթսունութ
69 վաթսունինը
70 յոթանասուն
71 յոթանասունմեկ
72 յոթանասուներկու
73 յոթանասուներեք
74 յոթանասունչորս
75 յոթանասունհինգ
76 յոթանասունվեց
77 յոթանասունյոթ
78 յոթանասունութ
79 յոթանասունինը
80 ութանասուն
81 ութանասունմեկ
82 ութանասուներկու
83 ութանասուներեք
84 ութանասունչորս
85 ութանասունհինգ
86 ութանասունվեց
87 ութանասունյոթ
88 ութանասունութ
89 ութանասունինը
90 իննսուն
91 իննսունմեկ
92 իննսուներկու
93 իննսուներեք
94 իննսունչորս
95 իննսունհինգ
96 իննսունվեց
97 իննսունյոթ
98 իննսունութ
99 իննսունինը
100 հարյուր