Numbrid armeenia keeles

Numbrite õppimine armeenia -s on üks keeleõppe põhiaineid. Keeleõppe korrektseks läbimiseks on tingimata vaja numbreid õppida. Kasutame armeenia numbrid valdavas enamuses meie igapäevaelust.

Mõnikord kasutame oma telefoninumbri või vanuse ütlemisel, isegi sisseoste tehes, üsna sageli sellistes küsimustes nagu kogus ja tasu. Sellepärast on numbrid armeenia -is väga olulised keeleõpe.

armeenia numbrid ja nende hääldus on toodud loendis. Salvestamise ajal saate lugeda ja kuulata. Numbreid harjutades ja korrates saate neid hakata oma igapäevaelus kasutama.

Et teid õpetada armeenia numbreid kõige täpsemal viisil, oleme jaganud numbrite vahemikus 1–100 armeenia sisu nende õigekirja ja hääldusega.

Numbrid 1–100 armeenia keeles

Arv Õigekiri Kuula
0 զէրօ
1 մեկ
2 երկու
3 երեք
4 չորս
5 հինգ
6 վեց
7 յոթ
8 ութ
9 ինը
10 տաս
11 տասնմեկ
12 տասներկու
13 տասներեք
14 տասնչորս
15 տասնհինգ
16 տասնվեց
17 տասնյոթ
18 տասնութ
19 տասնինը
20 քսան
21 քսանմեկ
22 քսաներկու
23 քսաներեք
24 քսանչորս
25 քսանհինգ
26 քսանվեց
27 քսանյոթ
28 քսանութ
29 քսանինը
30 երեսուն
31 երեսունմեկ
32 երեսուներեք
33 երեսուներեք
34 երեսունչորս
35 երեսունհինգ
36 երեսունվեց
37 երեսունյոթ
38 երեսունութ
39 երեսունինը
40 քառասուն
41 քառասունմեկ
42 քառասուներկու
43 քառասուներեք
44 քառասունչորս
45 քառասունհինգ
46 քառասունվեց
47 քառասունյոթ
48 քառասունութ
49 քառասունինը
50 հիսուն
51 հիսունմեկ
52 հիսուներկու
53 հիսուներեք
54 հիսունչորս
55 հիսունհինգ
56 հիսունվեց
57 հիսունյոթ
58 հիսունութ
59 հիսունինը
60 վաթսուն
61 վաթսունմեկ
62 Վաթսուն
63 վաթսուներեք
64 վաթսունչորս
65 վաթսունհինգ
66 վաթսունվեց
67 վաթսունյոթ
68 վաթսունութ
69 վաթսունինը
70 յոթանասուն
71 յոթանասունմեկ
72 յոթանասուներկու
73 յոթանասուներեք
74 յոթանասունչորս
75 յոթանասունհինգ
76 յոթանասունվեց
77 յոթանասունյոթ
78 յոթանասունութ
79 յոթանասունինը
80 ութանասուն
81 ութանասունմեկ
82 ութանասուներկու
83 ութանասուներեք
84 ութանասունչորս
85 ութանասունհինգ
86 ութանասունվեց
87 ութանասունյոթ
88 ութանասունութ
89 ութանասունինը
90 իննսուն
91 իննսունմեկ
92 իննսուներկու
93 իննսուներեք
94 իննսունչորս
95 իննսունհինգ
96 իննսունվեց
97 իննսունյոթ
98 իննսունութ
99 իննսունինը
100 հարյուր