Brojevi na finskom

Brojevi za učenje u finski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo finski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u finski jezično obrazovanje.

finski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio finski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u finski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na finskom

Broj Pravopis Slušati
0 Nolla
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 neljä
5 viisi
6 kuusi
7 seitsemän
8 kahdeksan
9 yhdeksän
10 kymmenen
11 yksitoista
12 kaksitoista
13 kolmetoista
14 neljätoista
15 viisitoista
16 kuusitoista
17 seitsemäntoista
18 kahdeksantoista
19 yhdeksäntoista
20 kaksikymmentä
21 kaksikymmentäyksi
22 kaksikymmentäkaksi
23 kaksikymmentäkolme
24 kaksikymmentäneljä
25 kaksikymmentäviisi
26 kaksikymmentäkuusi
27 kaksikymmentäseitsemän
28 kaksikymmentäkahdeksan
29 kaksikymmentäyhdeksän
30 kolmekymmentä
31 kolmekymmentäyksi
32 kolmekymmentäkaksi
33 kolmekymmentäkolme
34 kolmekymmentäneljä
35 kolmekymmentäviisi
36 kolmekymmentäkuusi
37 kolmekymmentäseitsemän
38 kolmekymmentäkahdeksan
39 kolmekymmentäyhdeksän
40 neljäkymmentä
41 neljäkymmentäyksi
42 neljäkymmentäkaksi
43 neljäkymmentäkolme
44 neljäkymmentäneljä
45 neljäkymmentäviisi
46 neljäkymmentäkuusi
47 neljäkymmentäseitsemän
48 neljäkymmentäkahdeksan
49 neljäkymmentäyhdeksän
50 viisikymmentä
51 viisikymmentäyksi
52 viisikymmentäkaksi
53 viisikymmentäkolme
54 viisikymmentäneljä
55 viisikymmentäviisi
56 viisikymmentäkuusi
57 viisikymmentäseitsemän
58 viisikymmentäkahdeksan
59 viisikymmentäyhdeksän
60 kuusikymmentä
61 kuusikymmentäyksi
62 kuusikymmentäkaksi
63 kuusikymmentäkolme
64 kuusikymmentäneljä
65 kuusikymmentäviisi
66 kuusikymmentäkuusi
67 kuusikymmentäseitsemän
68 kuusikymmentäkahdeksan
69 kuusikymmentäyhdeksän
70 seitsemänkymmentä
71 seitsemänkymmentäyksi
72 seitsemänkymmentäkaksi
73 seitsemänkymmentäkolme
74 seitsemänkymmentäneljä
75 seitsemänkymmentäviisi
76 seitsemänkymmentäkuusi
77 seitsemänkymmentäseitsemän
78 seitsemänkymmentäkahdeksan
79 seitsemänkymmentäyhdeksän
80 kahdeksankymmentä
81 kahdeksankymmentäyksi
82 kahdeksankymmentäkaksi
83 kahdeksankymmentäkolme
84 kahdeksankymmentäneljä
85 kahdeksankymmentäviisi
86 kahdeksankymmentäkuusi
87 kahdeksankymmentäseitsemän
88 kahdeksankymmentäkahdeksan
89 kahdeksankymmentäyhdeksän
90 yhdeksänkymmentä
91 yhdeksänkymmentäyksi
92 yhdeksänkymmentäkaksi
93 yhdeksänkymmentäkolme
94 yhdeksänkymmentäneljä
95 yhdeksänkymmentäviisi
96 yhdeksänkymmentäkuusi
97 yhdeksänkymmentäseitsemän
98 yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 sata