Brojevi na irskom

Brojevi za učenje u irski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo irski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u irski jezično obrazovanje.

irski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio irski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u irski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na irskom

Broj Pravopis Slušati
0 naid
1 a haon
2 a dó
3 a trí
4 a ceathair
5 a cúig
6 a sé
7 a seacht
8 a hocht
9 a naoi
10 a deich
11 a haon déag
12 a dó dhéag
13 a trí déag
14 a ceathair déag
15 a cúig déag
16 a sé déag
17 a seacht déag
18 a hocht déag
19 a naoi déag
20 fiche
21 fiche a haon
22 fiche a dó
23 fiche a trí
24 fiche a ceathair
25 fiche a cúig
26 fiche a sé
27 fiche a seacht
28 fiche a hocht
29 fiche a naoi
30 tríocha
31 tríocha a haon
32 tríocha a dó
33 tríocha a trí
34 tríocha a ceathair
35 tríocha a cúig
36 tríocha a sé
37 tríocha a seacht
38 tríocha a hocht
39 tríocha a naoi
40 daichead
41 daichead a haon
42 daichead a dó
43 daichead a trí
44 daichead a ceathair
45 daichead a cúig
46 daichead a sé
47 daichead a seacht
48 daichead a hocht
49 daichead a naoi
50 caoga
51 caoga a haon
52 caoga a dó
53 caoga a trí
54 caoga a ceathair
55 caoga a cúig
56 caoga a sé
57 caoga a seacht
58 caoga a hocht
59 caoga a naoi
60 seasca
61 seasca a haon
62 seasca a dó
63 seasca a trí
64 seasca a ceathair
65 seasca a cúig
66 seasca a sé
67 seasca a seacht
68 seasca a hocht
69 seasca a naoi
70 seachtó
71 seachtó a haon
72 seachtó a dó
73 seachtó a trí
74 seachtó a ceathair
75 seachtó a cúig
76 seachtó a sé
77 seachtó a seacht
78 seachtó a hocht
79 seachtó a naoi
80 ochtó
81 ochtó a haon
82 ochtó a dó
83 ochtó a trí
84 ochtó a ceathair
85 ochtó a cúig
86 ochtó a sé
87 ochtó a seacht
88 ochtó a hocht
89 ochtó a naoi
90 nócha
91 nócha a haon
92 nócha a dó
93 nócha a trí
94 nócha a ceathair
95 nócha a cúig
96 nócha a sé
97 nócha a seacht
98 nócha a hocht
99 nócha a naoi
100 céad