Brojevi na portugalskom

Brojevi za učenje u portugalski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo portugalski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u portugalski jezično obrazovanje.

portugalski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio portugalski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u portugalski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na portugalskom

Broj Pravopis Slušati
0 Zero
1 Um
2 Dois
3 Três
4 Quatro
5 Cinco
6 Seis
7 Sete
8 Oito
9 Nove
10 Dez
11 Onze
12 Doze
13 Treze
14 Catorze
15 Quinze
16 Dezasseis
17 Dezassete
18 Dezoito
19 Dezanove
20 Vinte
21 Vinte e um
22 Vinte e dois
23 Vinte e três
24 Vinte e quatro
25 Vinte e cinco
26 Vinte e seis
27 Vinte e sete
28 Vinte e oito
29 Vinte e nove
30 Trinta
31 Trinta e um
32 Trinta e dois
33 Trinta e três
34 Trinta e quatro
35 Trinta e cinco
36 Trinta e seis
37 Trinta e sete
38 Trinta e oito
39 Trinta e nove
40 Quarenta
41 Quarenta e um
42 Quarenta e dois
43 Quarenta e três
44 Quarenta e quatro
45 Quarenta e cinco
46 Quarenta e seis
47 Quarenta e sete
48 Quarenta e oito
49 Quarenta e nove
50 Cinquenta
51 Cinquenta e um
52 Cinquenta e dois
53 Cinquenta e três
54 Cinquenta e quatro
55 Cinquenta e cinco
56 Cinquenta e seis
57 Cinquenta e sete
58 Cinquenta e oito
59 Cinquenta e nove
60 Sessenta
61 Sessenta e um
62 Sessenta e dois
63 Sessenta e três
64 Sessenta e quatro
65 Sessenta e cinco
66 Sessenta e seis
67 Sessenta e sete
68 Sessenta e oito
69 Sessenta e nove
70 Setenta
71 Setenta e um
72 Setenta e dois
73 Setenta e três
74 Setenta e quatro
75 Setenta e cinco
76 Setenta e seis
77 Setenta e sete
78 Setenta e oito
79 Setenta e nove
80 Oitenta
81 Oitenta e um
82 Oitenta e dois
83 Oitenta e três
84 Oitenta e quatro
85 Oitenta e cinco
86 Oitenta e seis
87 Oitenta e sete
88 Oitenta e oito
89 Oitenta e nove
90 Noventa
91 Noventa e um
92 Noventa e dois
93 Noventa e três
94 Noventa e quatro
95 Noventa e cinco
96 Noventa e seis
97 Noventa e sete
98 Noventa e oito
99 Noventa e nove
100 Cem