Brojevi na ruskom

Brojevi za učenje u ruski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo ruski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u ruski jezično obrazovanje.

ruski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio ruski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u ruski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na ruskom jeziku

Broj Pravopis Slušati
0 ноль
1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 Двадцать один
22 Двадцать два
23 Двадцать три
24 Двадцать четыре
25 Двадцать пять
26 Двадцать шесть
27 Двадцать семь
28 Двадцать восемь
29 Двадцать девять
30 тридцать
31 тридцать один
32 тридцать два
33 тридцать три
34 тридцать четыре
35 тридцать пять
36 тридцать шесть
37 тридцать семь
38 тридцать восемь
39 тридцать девять
40 сорок
41 Сорок один
42 Сорок два
43 Сорок три
44 Сорок четыре
45 Сорок пять
46 Сорок шесть
47 Сорок семь
48 Сорок восемь
49 Сорокд евять
50 пятьдесят
51 Пятьдесят один
52 Пятьдесят два
53 Пятьдесят три
54 Пятьдесят четыре
55 Пятьдесят пять
56 Пятьдесят шесть
57 Пятьдесят семь
58 Пятьдесят восемь
59 Пятьдесят девять
60 шестьдесят
61 Шестьдесят один
62 Шестьдесят два
63 Шестьдесят три
64 Шестьдесят четыре
65 Шестьдесят пять
66 Шестьдесят шесть
67 Шестьдесят семь
68 Шестьдесят восемь
69 Шестьдесят девять
70 семьдесят
71 Семьдесят один
72 Семьдесят два
73 Семьдесят три
74 Семьдесят четыре
75 Семьдесят пять
76 Семьдесят шесть
77 Семьдесят семь
78 Семьдесят восемь
79 Семьдесят девять
80 восемьдесят
81 Восемьдесят один
82 Восемьдесят два
83 Восемьдесят три
84 Восемьдесят четыре
85 Восемьдесят пять
86 Восемьдесят шесть
87 Восемьдесят семь
88 Восемьдесят восемь
89 Восемьдесят девять
90 девяносто
91 Девяносто один
92 Девяносто два
93 Девяносто три
94 Девяносто четыре
95 Девяносто пять
96 Девяносто шесть
97 Девяносто семь
98 Девяносто восемь
99 девяносто девять
100 сто