Brojevi na talijanskom

Brojevi za učenje u talijanski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo talijanski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u talijanski jezično obrazovanje.

talijanski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio talijanski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u talijanski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na talijanskom jeziku

Broj Pravopis Slušati
0 Zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
23 ventitré
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
31 trentuno
32 trentadue
33 trentatré
34 trentaquattro
35 trentacinque
36 trentasei
37 trentasette
38 trentotto
39 trentanove
40 quaranta
41 quarantuno
42 quarantadue
43 quarantatré
44 quarantaquattro
45 quarantacinque
46 quarantasei
47 quarantasette
48 quarantotto
49 quarantanove
50 cinquanta
51 cinquantuno
52 cinquantadue
53 cinquantatré
54 cinquantaquattro
55 cinquantacinque
56 cinquantasei
57 cinquantasette
58 cinquantotto
59 cinquantanove
60 sessanta
61 sessantuno
62 sessantadue
63 sessantatré
64 sessantaquattro
65 sessantacinque
66 sessantasei
67 sessantasette
68 sessantotto
69 sessantanove
70 settanta
71 settantuno
72 settantadue
73 settantatré
74 settantaquattro
75 settantacinque
76 settantasei
77 settantasette
78 settantotto
79 settantanove
80 ottanta
81 ottantuno
82 ottantadue
83 ottantatré
84 ottantaquattro
85 ottantacinque
86 ottantasei
87 ottantasette
88 ottantotto
89 ottantanove
90 novanta
91 novantuno
92 novantadue
93 novantatré
94 novantaquattro
95 novantacinque
96 novantasei
97 novantasette
98 novantotto
99 novantanove
100 cento