Skaitļi no 1 līdz 100 armēņu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 զէրօ
1 մեկ
2 երկու
3 երեք
4 չորս
5 հինգ
6 վեց
7 յոթ
8 ութ
9 ինը
10 տաս
11 տասնմեկ
12 տասներկու
13 տասներեք
14 տասնչորս
15 տասնհինգ
16 տասնվեց
17 տասնյոթ
18 տասնութ
19 տասնինը
20 քսան
21 քսանմեկ
22 քսաներկու
23 քսաներեք
24 քսանչորս
25 քսանհինգ
26 քսանվեց
27 քսանյոթ
28 քսանութ
29 քսանինը
30 երեսուն
31 երեսունմեկ
32 երեսուներեք
33 երեսուներեք
34 երեսունչորս
35 երեսունհինգ
36 երեսունվեց
37 երեսունյոթ
38 երեսունութ
39 երեսունինը
40 քառասուն
41 քառասունմեկ
42 քառասուներկու
43 քառասուներեք
44 քառասունչորս
45 քառասունհինգ
46 քառասունվեց
47 քառասունյոթ
48 քառասունութ
49 քառասունինը
50 հիսուն
51 հիսունմեկ
52 հիսուներկու
53 հիսուներեք
54 հիսունչորս
55 հիսունհինգ
56 հիսունվեց
57 հիսունյոթ
58 հիսունութ
59 հիսունինը
60 վաթսուն
61 վաթսունմեկ
62 Վաթսուն
63 վաթսուներեք
64 վաթսունչորս
65 վաթսունհինգ
66 վաթսունվեց
67 վաթսունյոթ
68 վաթսունութ
69 վաթսունինը
70 յոթանասուն
71 յոթանասունմեկ
72 յոթանասուներկու
73 յոթանասուներեք
74 յոթանասունչորս
75 յոթանասունհինգ
76 յոթանասունվեց
77 յոթանասունյոթ
78 յոթանասունութ
79 յոթանասունինը
80 ութանասուն
81 ութանասունմեկ
82 ութանասուներկու
83 ութանասուներեք
84 ութանասունչորս
85 ութանասունհինգ
86 ութանասունվեց
87 ութանասունյոթ
88 ութանասունութ
89 ութանասունինը
90 իննսուն
91 իննսունմեկ
92 իննսուներկու
93 իննսուներեք
94 իննսունչորս
95 իննսունհինգ
96 իննսունվեց
97 իննսունյոթ
98 իննսունութ
99 իննսունինը
100 հարյուր

Skaitļi armēņu valodā

Mācīties numurus armēņu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam armēņu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari armēņu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

armēņu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu armēņu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš armēņu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.