Skaitļi no 1 līdz 100 grieķu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 μηδέν
1 ένα
2 δύο
3 τρία
4 τέσσερα
5 πέντε
6 έξι
7 εφτά
8 οχτώ
9 εννέα
10 δέκα
11 ένδεκα
12 δώδεκα
13 δεκατρία
14 δεκατέσσερα
15 δεκαπέντε
16 δεκαέξι
17 δεκαεπτά
18 δεκαοκτώ
19 δεκαεννιά
20 είκοσι
21 Είκοσι ένα
22 Είκοσι δύο
23 Είκοσι τρία
24 Είκοσι τέσσερα
25 Είκοσι πέντε
26 Είκοσι έξι
27 Είκοσι επτά
28 Είκοσι οκτώ
29 Είκοσι εννέα
30 τριάντα
31 Τριάντα ένα
32 Τριάντα δύο
33 Τριάντα τρία
34 Τριάντα τέσσερα
35 Τριάντα πέντε
36 Τριάντα έξι
37 Τριάντα επτά
38 Τριάντα οκτώ
39 Τριάντα εννέα
40 σαράντα
41 Σαράντα ένα
42 Σαράντα δύο
43 Σαράντα τρεις
44 Σαράντα τέσσερα
45 Σαράντα πέντε
46 Σαράντα έξι
47 Σαράντα επτά
48 Σαράντα οκτώ
49 Σαράντα εννέα
50 πενήντα
51 Πενήντα ένα
52 Πενήντα δύο
53 Πενήντα τρία
54 Πενήντα τέσσερις
55 Πενήντα πέντε
56 Πενήντα έξι
57 Πενήντα επτά
58 Πενήντα οκτώ
59 Πενήντα εννέα
60 εξήντα
61 Εξήντα ένα
62 Εξήντα δύο
63 Εξήντα τρεις
64 Εξήντα τέσσερις
65 Εξήντα πέντε
66 Εξήντα έξι
67 Εξήντα επτά
68 Εξήντα οκτώ
69 Εξήντα εννέα
70 εβδομήντα
71 Εβδομήντα ένα
72 Εβδομήντα δύο
73 Εβδομήντα τρία
74 Εβδομήντα τέσσερα
75 Εβδομήντα πέντε
76 Εβδομήντα έξι
77 Εβδομήντα επτά
78 Εβδομήντα οκτώ
79 Εβδομήντα εννέα
80 ογδόντα
81 Ογδόντα ένα
82 Ογδόντα δύο
83 Ογδόντα τρεις
84 Ογδόντα τέσσερις
85 ογδόντα πέντε
86 Ογδόντα έξι
87 Ογδόντα επτά
88 Ογδόντα οκτώ
89 Ογδόντα εννέα
90 ενενήντα
91 Ενενήντα ένας
92 Ενενήντα δύο
93 Ενενήντα τρία
94 Ενενήντα τέσσερα
95 Ενενήντα πέντε
96 Ενενήντα έξι
97 Ενενήντα επτά
98 Ενενήντα οκτώ
99 Ενενήντα εννέα
100 εκατό

Skaitļi grieķu valodā

Mācīties numurus grieķu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam grieķu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari grieķu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

grieķu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu grieķu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš grieķu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.