Skaitļi no 1 līdz 100 krievu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 ноль
1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 Двадцать один
22 Двадцать два
23 Двадцать три
24 Двадцать четыре
25 Двадцать пять
26 Двадцать шесть
27 Двадцать семь
28 Двадцать восемь
29 Двадцать девять
30 тридцать
31 тридцать один
32 тридцать два
33 тридцать три
34 тридцать четыре
35 тридцать пять
36 тридцать шесть
37 тридцать семь
38 тридцать восемь
39 тридцать девять
40 сорок
41 Сорок один
42 Сорок два
43 Сорок три
44 Сорок четыре
45 Сорок пять
46 Сорок шесть
47 Сорок семь
48 Сорок восемь
49 Сорокд евять
50 пятьдесят
51 Пятьдесят один
52 Пятьдесят два
53 Пятьдесят три
54 Пятьдесят четыре
55 Пятьдесят пять
56 Пятьдесят шесть
57 Пятьдесят семь
58 Пятьдесят восемь
59 Пятьдесят девять
60 шестьдесят
61 Шестьдесят один
62 Шестьдесят два
63 Шестьдесят три
64 Шестьдесят четыре
65 Шестьдесят пять
66 Шестьдесят шесть
67 Шестьдесят семь
68 Шестьдесят восемь
69 Шестьдесят девять
70 семьдесят
71 Семьдесят один
72 Семьдесят два
73 Семьдесят три
74 Семьдесят четыре
75 Семьдесят пять
76 Семьдесят шесть
77 Семьдесят семь
78 Семьдесят восемь
79 Семьдесят девять
80 восемьдесят
81 Восемьдесят один
82 Восемьдесят два
83 Восемьдесят три
84 Восемьдесят четыре
85 Восемьдесят пять
86 Восемьдесят шесть
87 Восемьдесят семь
88 Восемьдесят восемь
89 Восемьдесят девять
90 девяносто
91 Девяносто один
92 Девяносто два
93 Девяносто три
94 Девяносто четыре
95 Девяносто пять
96 Девяносто шесть
97 Девяносто семь
98 Девяносто восемь
99 девяносто девять
100 сто

Skaitļi krievu valodā

Mācīties numurus krievu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam krievu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari krievu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

krievu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu krievu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš krievu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.