Skaitļi no 1 līdz 100 slovāku valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 Nula
1 Jeden
2 Dva
3 Tri
4 Štyri
5 Päť
6 Šesť
7 Sedem
8 Osem
9 Deväť
10 Desať
11 Jedenásť
12 Dvanásť
13 Trinásť
14 Štrnásť
15 Pätnásť
16 Šestnásť
17 Sedemnásť
18 Osemnásť
19 Devätnásť
20 Dvadsať
21 Dvadsaťjeden
22 Dvadsaťdva
23 Dvadsaťtri
24 Dvadsaťštyri
25 Dvadsaťpäť
26 Dvadsaťšesť
27 Dvadsaťsedem
28 Dvadsaťosem
29 Dvadsaťdeväť
30 Tridsať
31 Tridsaťjeden
32 Tridsaťdva
33 Tridsaťtri
34 Tridsaťštyri
35 Tridsaťpäť
36 Tridsaťšesť
37 Tridsaťsedem
38 Tridsaťosem
39 Tridsaťdeväť
40 Štyridsať
41 Štyridsaťjeden
42 Štyridsaťdva
43 Štyridsaťdva
44 Štyridsaťštyri
45 Štyridsaťpäť
46 Štyridsaťšesť
47 Štyridsaťsedem
48 Štyridsaťosem
49 Štyridsaťdeväť
50 Päťdesiat
51 Päťdesiatjeden
52 Päťdesiatdva
53 Päťdesiattri
54 Päťdesiatštyri
55 Päťdesiatpäť
56 Päťdesiatšesť
57 Päťdesiatsedem
58 Päťdesiatosem
59 Päťdesiatdeväť
60 Šesťdesiat
61 Šesťdesiatjeden
62 Šesťdesiatdva
63 Šesťdesiattri
64 Šesťdesiatštyri
65 Šesťdesiatpäť
66 Šesťdesiatšesť
67 Šesťdesiatsedem
68 Šesťdesiatosem
69 Šesťdesiatdeväť
70 Sedemdesiat
71 Sedemdesiatjeden
72 Sedemdesiatdva
73 Sedemdesiattri
74 Sedemdesiatštyri
75 Sedemdesiatpäť
76 Sedemdesiatšesť
77 Sedemdesiatsedem
78 Sedemdesiatosem
79 Sedemdesiatdeväť
80 Osemdesiat
81 Osemdesiatjeden
82 Osemdesiatdva
83 Osemdesiattri
84 Osemdesiatštyri
85 Osemdesiatpäť
86 Osemdesiatšesť
87 Osemdesiatsedem
88 Osemdesiatosem
89 Osemdesiatdeväť
90 Deväťdesiat
91 Deväťdesiatjeden
92 Deväťdesiatdva
93 Deväťdesiattri
94 Deväťdesiatštyri
95 Deväťdesiatpäť
96 Deväťdesiatšesť
97 Deväťdesiatsedem
98 Deväťdesiatosem
99 Deväťdesiatdeväť
100 Sto

Skaitļi slovāku valodā

Mācīties numurus slovāku ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam slovāku skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari slovāku ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

slovāku skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu slovāku ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš slovāku saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.