Skaitļi no 1 līdz 100 slovēņu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 Nič
1 Ena
2 Dve
3 Tri
4 štiri
5 Pet
6 šest
7 Sedem
8 Osem
9 Devet
10 Deset
11 Enajst
12 Dvanajst
13 Trinajst
14 štirinajst
15 Petnajst
16 šestnajst
17 Sedemnajst
18 Osemnajst
19 Devetnajst
20 Dvajset
21 Enaindvajset
22 Dvaindvajset
23 Triindvajset
24 štiriindvajset
25 Petindvajset
26 šestindvajset
27 Sedemindvajset
28 Osemindvajset
29 Devetindvajset
30 Trideset
31 Enaintrideset
32 Dváintrídeset
33 Tríintrídeset
34 štíriintrídeset
35 Pétintrídeset
36 šéstintrídeset
37 Sédemintrídeset
38 ósemintrídeset
39 Devétintrídeset
40 štirideset
41 ênainštírideset
42 dváinštírideset
43 Tríinštírideset
44 štíriinštírideset
45 Pétinštírideset
46 šéstinštírideset
47 Sédeminštírideset
48 óseminštírideset
49 Devétinštírideset
50 Pétdeset
51 ênainpétdeset
52 Dváinpétdeset
53 Tríinpétdeset
54 štíriinpétdeset
55 Pétinpétdeset
56 šéstinpétdeset
57 sédeminpétdeset
58 óseminpétdeset
59 devétinpétdeset
60 šéstdeset
61 ênainšéstdeset
62 dváinšéstdeset
63 tríinšéstdeset
64 štíriinšéstdeset
65 pétinšéstdeset
66 šéstinšéstdeset
67 sédeminšéstdeset
68 óseminšéstdeset
69 devétinšéstdeset
70 Sédemdeset
71 ênainsédemdeset
72 dváinsédemdeset
73 tríinsédemdeset
74 štíriinsédemdeset
75 pétinsédemdeset
76 šéstinsédemdeset
77 sédeminsédemdeset
78 óseminsédemdeset
79 devétinsédemdeset
80 ósemdeset
81 ênainósemdeset
82 dváinósemdeset
83 tríinósemdeset
84 štíriinósemdeset
85 pétinósemdeset
86 šéstinósemdeset
87 sédeminósemdeset
88 óseminósemdeset
89 devétinósemdeset
90 devétdeset
91 ênaindevétdeset
92 dváindevétdeset
93 tríindevétdeset
94 štíriindevétdeset
95 pétindevétdeset
96 šéstindevétdeset
97 sédemindevétdeset
98 ósemindevétdeset
99 devétindevétdeset
100 Stó

Skaitļi slovēņu valodā

Mācīties numurus slovēņu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam slovēņu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari slovēņu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

slovēņu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu slovēņu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš slovēņu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.