Liczby w języku słowackim

Nauka liczb w słowacki jest jednym z podstawowych przedmiotów edukacji językowej. Konieczne jest opanowanie liczb, aby poprawnie ukończyć edukację językową. Używamy słowacki liczb w zdecydowanej większości naszego codziennego życia.

Czasami, gdy podajemy nasz numer telefonu lub wiek, nawet podczas zakupów, często używamy go w kwestiach takich jak ilość i opłata. Dlatego liczby są bardzo ważne w słowacki edukacja językowa.

słowacki numery i ich wymowa są podane na liście. Możesz czytać i słuchać podczas procesu zapamiętywania. Możesz zacząć ich używać w życiu codziennym, ćwicząc i powtarzając liczby.

Aby Cię nauczyć słowacki liczb w najdokładniejszy sposób, udostępniliśmy dla Ciebie zawartość liczb od 1 do 100 w słowacki wraz z ich pisownią i wymową.

Liczby od 1 do 100 w języku słowackim

Numer Pisownia słuchać
0 Nula
1 Jeden
2 Dva
3 Tri
4 Štyri
5 Päť
6 Šesť
7 Sedem
8 Osem
9 Deväť
10 Desať
11 Jedenásť
12 Dvanásť
13 Trinásť
14 Štrnásť
15 Pätnásť
16 Šestnásť
17 Sedemnásť
18 Osemnásť
19 Devätnásť
20 Dvadsať
21 Dvadsaťjeden
22 Dvadsaťdva
23 Dvadsaťtri
24 Dvadsaťštyri
25 Dvadsaťpäť
26 Dvadsaťšesť
27 Dvadsaťsedem
28 Dvadsaťosem
29 Dvadsaťdeväť
30 Tridsať
31 Tridsaťjeden
32 Tridsaťdva
33 Tridsaťtri
34 Tridsaťštyri
35 Tridsaťpäť
36 Tridsaťšesť
37 Tridsaťsedem
38 Tridsaťosem
39 Tridsaťdeväť
40 Štyridsať
41 Štyridsaťjeden
42 Štyridsaťdva
43 Štyridsaťdva
44 Štyridsaťštyri
45 Štyridsaťpäť
46 Štyridsaťšesť
47 Štyridsaťsedem
48 Štyridsaťosem
49 Štyridsaťdeväť
50 Päťdesiat
51 Päťdesiatjeden
52 Päťdesiatdva
53 Päťdesiattri
54 Päťdesiatštyri
55 Päťdesiatpäť
56 Päťdesiatšesť
57 Päťdesiatsedem
58 Päťdesiatosem
59 Päťdesiatdeväť
60 Šesťdesiat
61 Šesťdesiatjeden
62 Šesťdesiatdva
63 Šesťdesiattri
64 Šesťdesiatštyri
65 Šesťdesiatpäť
66 Šesťdesiatšesť
67 Šesťdesiatsedem
68 Šesťdesiatosem
69 Šesťdesiatdeväť
70 Sedemdesiat
71 Sedemdesiatjeden
72 Sedemdesiatdva
73 Sedemdesiattri
74 Sedemdesiatštyri
75 Sedemdesiatpäť
76 Sedemdesiatšesť
77 Sedemdesiatsedem
78 Sedemdesiatosem
79 Sedemdesiatdeväť
80 Osemdesiat
81 Osemdesiatjeden
82 Osemdesiatdva
83 Osemdesiattri
84 Osemdesiatštyri
85 Osemdesiatpäť
86 Osemdesiatšesť
87 Osemdesiatsedem
88 Osemdesiatosem
89 Osemdesiatdeväť
90 Deväťdesiat
91 Deväťdesiatjeden
92 Deväťdesiatdva
93 Deväťdesiattri
94 Deväťdesiatštyri
95 Deväťdesiatpäť
96 Deväťdesiatšesť
97 Deväťdesiatsedem
98 Deväťdesiatosem
99 Deväťdesiatdeväť
100 Sto