Học các tháng bằng tiếng Ba Lan

Styczeń 1
Luty 2
Marsz 3
kwiecień 4
Może 5
czerwiec 6
lipiec 7
sierpień 8
wrzesień 9
październik 10
Listopad 11
grudzień 12
By clicking ”OK”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.