Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Armenia

Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Armenia

Các tháng trong Tiếng Armenia là gì?

հունվար 1
փետրվար 2
մարտ 3
ապրիլ 4
մայիս 5
հունիս 6
հուլիս 7
օգոստոս 8
սեպտեմբեր 9
հոկտեմբեր 10
նոյեմբեր 11
դեկտեմբեր 12