Brojevi na korejskom

Brojevi za učenje u korejski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo korejski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u korejski jezično obrazovanje.

korejski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio korejski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u korejski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na korejskom

Broj Pravopis Slušati
0
1 하나
2
3
4
5 다섯
6 여섯
7 일곱
8 여덟
9 아홉
10
11 열하나
12 열둘
13 열셋
14 열넷
15 열다섯
16 열여섯
17 열일곱
18 열여덟
19 열아홉
20 스물
21 스물하나
22 스물둘
23 스물셋
24 스물넷
25 스물 다섯
26 스물 여섯
27 스물 일곱
28 스물여덟
29 스물아홉
30 서른
31 서른하나
32 서른둘
33 서른셋
34 서른넷
35 서른다섯
36 서른여섯
37 서른일곱
38 서른여덟
39 서른아홉
40 마흔
41 마흔하나
42 마흔둘
43 마흔셋
44 마흔넷
45 마흔다섯
46 마흔여섯
47 마흔일곱
48 마흔여덟
49 마흔아홉
50
51 쉰하나
52 쉰둘
53 쉰셋
54 쉰넷
55 쉰다섯
56 쉰여섯
57 쉰일곱
58 쉰여덟
59 쉰아홉
60 예순
61 예순하나
62 예순둘
63 예순셋
64 예순넷
65 예순다섯
66 예순여섯
67 예순일곱
68 예순여덟
69 예순아홉
70 일흔
71 일흔하나
72 일흔둘
73 일흔셋
74 일흔넷
75 일흔다섯
76 일흔여섯
77 일흔일곱
78 일흔여덟
79 일흔아홉
80 여든
81 여든하나
82 여든둘
83 여든셋
84 여든넷
85 여든다섯
86 여든여섯
87 여든일곱
88 여든여덟
89 여든아홉
90 아흔
91 아흔하나
92 아흔둘
93 아흔셋
94 아흔넷
95 아흔다섯
96 아흔여섯
97 아흔일곱
98 아흔여덟
99 아흔아홉
100