Brojevi na španjolskom

Brojevi za učenje u španjolski jedan je od osnovnih predmeta jezičnog obrazovanja. Nužno je naučiti brojeve kako bi se jezično obrazovanje pravilno završilo. Koristimo španjolski brojevi u velikoj većini našeg svakodnevnog života.

Ponekad kad kažemo svoj telefonski broj ili dob, čak i prilikom kupovine, prilično ga često koristimo u pitanjima kao što su količina i naknada. Zato su brojevi vrlo važni u španjolski jezično obrazovanje.

španjolski brojevi i njihov izgovor dati su na popisu. Dok čitate postupak pamćenja možete čitati i slušati. Možete ih početi koristiti u svom svakodnevnom životu vježbanjem i ponavljanjem brojeva.

Kako bih vas naučio španjolski brojeva na najtočniji način, za vas smo podijelili sadržaj brojeva od 1 do 100 u španjolski s njihovim pravopisom i izgovorom.

Brojevi od 1 do 100 na španjolskom

Broj Pravopis Slušati
0 Cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve
40 cuarenta
41 cuarenta y uno
42 cuarenta y dos
43 cuarenta y tres
44 cuarenta y cuatro
45 cuarenta y cinco
46 cuarenta y seis
47 cuarenta y siete
48 cuarenta y ocho
49 cuarenta y nueve
50 cincuenta
51 cincuenta y uno
52 cincuenta y dos
53 cincuenta y tres
54 cincuenta y cuatro
55 cincuenta y cinco
56 cincuenta y seis
57 cincuenta y siete
58 cincuenta y ocho
59 cincuenta y nueve
60 sesenta
61 sesenta y uno
62 sesenta y dos
63 sesenta y tres
64 sesenta y cuatro
65 sesenta y cinco
66 sesenta y seis
67 sesenta y siete
68 sesenta y ocho
69 sesenta y nueve
70 setenta
71 setenta y uno
72 setenta y dos
73 setenta y tres
74 setenta y cuatro
75 setenta y cinco
76 setenta y seis
77 setenta y siete
78 setenta y ocho
79 setenta y nueve
80 ochenta
81 ochenta y uno
82 ochenta y dos
83 ochenta y tres
84 ochenta y cuatro
85 ochenta y cinco
86 ochenta y seis
87 ochenta y siete
88 ochenta y ocho
89 ochenta y nueve
90 noventa
91 noventa y uno
92 noventa y dos
93 noventa y tres
94 noventa y cuatro
95 noventa y cinco
96 noventa y seis
97 noventa y siete
98 noventa y ocho
99 noventa y nueve
100 cien