Skaitļi no 1 līdz 100 albāņu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 zero
1 njё
2 dy
3 tre
4 katёr
5 pesё
6 gjashtё
7 shtatё
8 tetё
9 nёntё
10 dhjetё
11 njёmbёdhjetё
12 dymbёdhjetё
13 trembёdhjetё
14 katёrmbёdhjetё
15 pesёmbёdhjetё
16 gjashtёmbёdhjetё
17 shtatёmbёdhjetё
18 tetёmbёdhjetё
19 nёntёmbёdhjetё
20 njёzet
21 njёzetenjё
22 njёzetedy
23 njёzetetre
24 njёzetekatёr
25 njёzetepesё
26 njёzetegjashtё
27 njёzeteshtatё
28 njёzetetetё
29 njёzetenёntё
30 tridhjetё
31 tridhjetёenjё
32 tridhjetёedy
33 tridhjetёetre
34 tridhjetёekatёr
35 tridhjetёepesё
36 tridhjetёegjashtё
37 tridhjetёeshtatё
38 tridhjetёetetё
39 tridhjetёenёntё
40 dyzet
41 dyzetenjё
42 dyzetёedy
43 dyzetёetre
44 dyzetёekatёr
45 dyzetёepesё
46 dyzetёegjashtё
47 dyzetёeshtatё
48 dyzetёetetё
49 dyzetёenёntё
50 pesёdhjetё
51 pesёdhjetёenjё
52 pesёdhjetёedy
53 pesёdhjetёetre
54 pesёdhjetёekatёr
55 pesёdhjetёepesё
56 pesёdhjetёegjashtё
57 pesёdhjetёeshtatё
58 pesёdhjetёetetё
59 pesёdhjetёenёntё
60 gjashtёdhjetё
61 gjashtёdhjetёenjё
62 gjashtёdhjetёedy
63 gjashtёdhjetёetre
64 gjashtёdhjetёekatёr
65 gjashtёdhjetёepesё
66 gjashtёdhjetёegjashtё
67 gjashtёdhjetёeshtatё
68 gjashtёdhjetёetetё
69 gjashtёdhjetёenёntё
70 shtatёdhjetё
71 shtatёdhjetёenjё
72 shtatёdhjetёedy
73 shtatёdhjetёetre
74 shtatёdhjetёekatёr
75 shtatёdhjetёepesё
76 shtatёdhjetёegjashtё
77 shtatёdhjetёeshtatё
78 shtatёdhjetёetetё
79 shtatёdhjetёenёntё
80 tetёdhjetё
81 tetёdhjetёenjё
82 tetёdhjetёedy
83 tetёdhjetёetre
84 tetёdhjetёekatёr
85 tetёdhjetёepesё
86 tetёdhjetёegjashtё
87 tetёdhjetёeshtatё
88 tetёdhjetёetetё
89 tetёdhjetёenёntё
90 nёntёdhjetё
91 nёntёdhjetёenjё
92 nёntёdhjetёedy
93 nёntёdhjetёetre
94 nёntёdhjetёekatёr
95 nёntёdhjetёepesё
96 nёntёdhjetёegjashtё
97 nёntёdhjetёeshtatё
98 nёntёdhjetёetetё
99 nёntёdhjetёenёntё
100 njёqind

Skaitļi albāņu valodā

Mācīties numurus albāņu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam albāņu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari albāņu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

albāņu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu albāņu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš albāņu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.