Skaitļi no 1 līdz 100 latīņu valodā

Skaits Pareizrakstība Klausieties
0 nihil
1 ūnus
2 duo
3 trēs
4 quattuor
5 quīnque
6 sex
7 septem
8 octō
9 novem
10 decem
11 ūndecim
12 duodēcim
13 trēdecim
14 quattuordecim
15 quīndecim
16 sēdecim
17 septendecim
18 duodēvīgintī
19 ūndēvīgintī
20 vīgintī
21 vīgintī ūnus
22 vīgintī duo
23 vīgintī trēs
24 vīgintī quattuor
25 vīgintī quīnque
26 vīgintī sex
27 vīgintī septem
28 vīgintī octō
29 vīgintī novem
30 trīgintā
31 trīgintā ūnus
32 trīgintā duo
33 trīgintā trēs
34 trīgintā quattuor
35 trīgintā quīnque
36 trīgintā sex
37 trīgintā septem
38 trīgintā octō
39 trīgintā novem
40 quadrāgintā
41 quadrāgintā ūnus
42 quadrāgintā duo
43 quadrāgintā trēs
44 quadrāgintā quattuor
45 quadrāgintā quīnque
46 quadrāgintā sex
47 quadrāgintā septem
48 quadrāgintā octō
49 quadrāgintā novem
50 quīnquāgintā
51 quīnquāgintā ūnus
52 quīnquāgintā duo
53 quīnquāgintā trēs
54 quīnquāgintā quattuor
55 quīnquāgintā quīnque
56 quīnquāgintā sex
57 quīnquāgintā septem
58 quīnquāgintā octō
59 quīnquāgintā novem
60 sexāgintā
61 sexāgintā ūnus
62 sexāgintā duo
63 sexāgintā trēs
64 sexāgintā quattuor
65 sexāgintā quīnque
66 sexāgintā sex
67 sexāgintā septem
68 sexāgintā octō
69 sexāgintā novem
70 septuāgintā
71 septuāgintā ūnus
72 septuāgintā duo
73 septuāgintā trēs
74 septuāgintā quattuor
75 septuāgintā quīnque
76 septuāgintā sex
77 septuāgintā septem
78 septuāgintā octō
79 septuāgintā novem
80 octōgintā
81 octōgintā ūnus
82 octōgintā duo
83 octōgintā trēs
84 octōgintā quattuor
85 octōgintā quīnque
86 octōgintā sex
87 octōgintā septem
88 octōgintā octo
89 octōgintā novem
90 nōnāgintā
91 nōnāgintā ūnus
92 nōnāgintā duo
93 nōnāgintā trēs
94 nōnāgintā quattuor
95 nōnāgintā quīnque
96 nōnāgintā sex
97 nōnāgintā septem
98 nōnāgintā octō
99 nōnāgintā novem
100 centum

Skaitļi latīņu valodā

Mācīties numurus latīņu ir viens no valodas izglītības pamatpriekšmetiem. Lai pareizi apgūtu valodu, obligāti jāiemācās skaitļi. Mēs izmantojam latīņu skaitļi lielākajā daļā mūsu ikdienas.

Dažreiz, sakot savu tālruņa numuru vai vecumu, pat iepērkoties, mēs to diezgan bieži izmantojam tādos jautājumos kā daudzums un maksa. Tāpēc cipari latīņu ir ļoti svarīgi valodas izglītība.

latīņu skaitļi un to izruna ir norādīti sarakstā. Veicot iegaumēšanas procesu, jūs varat lasīt un klausīties. Jūs varat sākt tos izmantot savā ikdienas dzīvē, praktizējot un atkārtojot skaitļus.

Lai jūs iemācītu latīņu ciparus visprecīzākajā veidā, mēs esam kopīgojuši skaitļu no 1 līdz 100 iekš latīņu saturu ar viņu pareizrakstību un izrunu.