Liczby w języku polskim

Nauka liczb w polski jest jednym z podstawowych przedmiotów edukacji językowej. Konieczne jest opanowanie liczb, aby poprawnie ukończyć edukację językową. Używamy polski liczb w zdecydowanej większości naszego codziennego życia.

Czasami, gdy podajemy nasz numer telefonu lub wiek, nawet podczas zakupów, często używamy go w kwestiach takich jak ilość i opłata. Dlatego liczby są bardzo ważne w polski edukacja językowa.

polski numery i ich wymowa są podane na liście. Możesz czytać i słuchać podczas procesu zapamiętywania. Możesz zacząć ich używać w życiu codziennym, ćwicząc i powtarzając liczby.

Aby Cię nauczyć polski liczb w najdokładniejszy sposób, udostępniliśmy dla Ciebie zawartość liczb od 1 do 100 w polski wraz z ich pisownią i wymową.

Liczby od 1 do 100 w języku polskim

Numer Pisownia słuchać
0 zero
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
11 jedenaście
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście
20 dwadzieścia
21 dwadzieścia jeden
22 dwadzieścia dwa
23 dwadzieścia trzy
24 dwadzieścia cztery
25 dwadzieścia pięć
26 dwadzieścia sześć
27 dwadzieścia siedem
28 dwadzieścia osiem
29 dwadzieścia dziewięć
30 trzydzieści
31 trzydzieści jeden
32 trzydzieści dwa
33 trzydzieści trzy
34 trzydzieści cztery
35 trzydzieści pięć
36 trzydzieści sześć
37 trzydzieści siedem
38 trzydzieści osiem
39 trzydzieści dziewięć
40 czterdzieści
41 czterdzieści jeden
42 czterdzieści dwa
43 czterdzieści trzy
44 czterdzieści cztery
45 czterdzieści pięć
46 czterdzieści sześć
47 czterdzieści siedem
48 czterdzieści osiem
49 czterdzieści dziewięć
50 pięćdziesiąt
51 pięćdziesiąt jeden
52 pięćdziesiąt dwa
53 pięćdziesiąt trzy
54 pięćdziesiąt cztery
55 pięćdziesiąt pięć
56 pięćdziesiąt sześć
57 pięćdziesiąt siedem
58 pięćdziesiąt osiem
59 pięćdziesiąt dziewięć
60 sześćdziesiąt
61 sześćdziesiąt jeden
62 sześćdziesiąt dwa
63 sześćdziesiąt trzy
64 sześćdziesiąt cztery
65 sześćdziesiąt pięć
66 sześćdziesiąt sześć
67 sześćdziesiąt siedem
68 sześćdziesiąt osiem
69 sześćdziesiąt dziewięć
70 siedemdziesiąt
71 siedemdziesiąt jeden
72 siedemdziesiąt dwa
73 siedemdziesiąt trzy
74 siedemdziesiąt cztery
75 siedemdziesiąt pięć
76 siedemdziesiąt sześć
77 siedemdziesiąt siedem
78 siedemdziesiąt osiem
79 siedemdziesiąt dziewięć
80 osiemdziesiąt
81 osiemdziesiąt jeden
82 osiemdziesiąt dwa
83 osiemdziesiąt trzy
84 osiemdziesiąt cztery
85 osiemdziesiąt pięć
86 osiemdziesiąt sześć
87 osiemdziesiąt siedem
88 osiemdziesiąt osiem
89 osiemdziesiąt dziewięć
90 dziewięćdziesiąt
91 dziewięćdziesiąt jeden
92 dziewięćdziesiąt dwa
93 dziewięćdziesiąt trzy
94 dziewięćdziesiąt cztery
95 dziewięćdziesiąt pięć
96 dziewięćdziesiąt sześć
97 dziewięćdziesiąt siedem
98 dziewięćdziesiąt osiem
99 dziewięćdziesiąt dziewięć
100 sto