Học các tháng bằng tiếng Ả Rập

Học các tháng bằng tiếng Ả Rập

Các tháng trong tiếng Ả Rập là gì?

كانون الثاني 1
شهر فبراير 2
مارس 3
أبريل 4
يمكن 5
يونيه 6
يوليو 7
أغسطس 8
سبتمبر 9
اكتوبر 10
شهر نوفمبر 11
ديسمبر 12