Học các tháng bằng tiếng Hà Lan

Học các tháng bằng tiếng Hà Lan

Các tháng trong tiếng Hà Lan là gì?

januari 1
Februari 2
maart 3
april 4
Kunnen 5
juni- 6
juli- 7
augustus 8
september 9
oktober 10
november 11
december 12