Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Serbia

Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Serbia

Các tháng trong Tiếng Serbia là gì?

јануара 1
фебруара 2
марта 3
Април 4
Може 5
јуна 6
Јул 7
августа 8
септембар 9
октобар 10
новембра 11
децембар 12