Tìm hiểu các tháng bằng tiếng Slovak

januára 1
februára 2
marca 3
apríla 4
Smieť 5
júna 6
júla 7
augusta 8
septembra 9
októbra 10
novembra 11
December 12
By clicking ”OK”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.