Tìm hiểu các tháng ở Kazakhstan

Tìm hiểu các tháng ở Kazakhstan

Các tháng ở Kazakhstan là gì?

қаңтар 1
ақпан 2
наурыз 3
Сәуір 4
мамыр 5
маусым 6
шілде 7
тамыз 8
қыркүйек 9
қазан 10
қараша 11
желтоқсан 12