Các phần bằng tiếng Trung

Các phần bằng tiếng Trung

Học nói về các mùa bằng tiếng Trung?

春天
春天 (Mùa xuân)
夏天
夏天 (Mùa hè)
秋天
秋天 (Mùa thu)
冬天
冬天 (Mùa đông)