Phần bằng tiếng Bungari

Phần bằng tiếng Bungari

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Bungari?

пролет
пролет (Mùa xuân)
лято
лято (Mùa hè)
есента
есента (Mùa thu)
зимата
зимата (Mùa đông)