Phần bằng tiếng Phần Lan

Phần bằng tiếng Phần Lan

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Phần Lan?

kevät
kevät (Mùa xuân)
Kesä
Kesä (Mùa hè)
Syksy
Syksy (Mùa thu)
Talvi
Talvi (Mùa đông)