Phần trong Gujarati

Phần trong Gujarati

Học cách nói về các mùa ở Gujarati?

વસંત
વસંત (Mùa xuân)
ઉનાળો
ઉનાળો (Mùa hè)
પાનખર
પાનખર (Mùa thu)
શિયાળો
શિયાળો (Mùa đông)