Phần trong tiếng Ả Rập

Phần trong tiếng Ả Rập

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Ả Rập?

الخريف
الخريف (Mùa xuân)
صيف
صيف (Mùa hè)
الخريف
الخريف (Mùa thu)
شتاء
شتاء (Mùa đông)