Phần trong tiếng Ba Tư

Phần trong tiếng Ba Tư

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Ba Tư?

بهار
بهار (Mùa xuân)
تابستان
تابستان (Mùa hè)
فصل پاييز
فصل پاييز (Mùa thu)
زمستان
زمستان (Mùa đông)