Phần trong tiếng Belarus

Phần trong tiếng Belarus

Học cách nói về các mùa trong tiếng Belarus?

Вясна
Вясна (Mùa xuân)
Лета
Лета (Mùa hè)
Восень
Восень (Mùa thu)
Зіма
Зіма (Mùa đông)