Phần trong tiếng Đan Mạch

Phần trong tiếng Đan Mạch

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Đan Mạch?

Forår
Forår (Mùa xuân)
Sommer
Sommer (Mùa hè)
Efterår
Efterår (Mùa thu)
Vinter
Vinter (Mùa đông)