Phần trong tiếng Latvia

Phần trong tiếng Latvia

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Latvia?

Pavasaris
Pavasaris (Mùa xuân)
Vasara
Vasara (Mùa hè)
Rudens
Rudens (Mùa thu)
Ziema
Ziema (Mùa đông)