Phần trong tiếng Romania

Phần trong tiếng Romania

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Romania?

Primăvară
Primăvară (Mùa xuân)
Vară
Vară (Mùa hè)
Toamnă
Toamnă (Mùa thu)
Iarnă
Iarnă (Mùa đông)