Phần trong tiếng Séc

Phần trong tiếng Séc

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Séc?

Jaro
Jaro (Mùa xuân)
Léto
Léto (Mùa hè)
Podzim
Podzim (Mùa thu)
Zima
Zima (Mùa đông)